Skoči na vsebino

Predstavitev

Medobčinsko društvo prijateljev mladih (MDPM) za Goriško je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje na območju šestih goriških občin: Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica. Deluje od leta 1953 (po nekaterih pričevanjih leto dlje), ves čas v javnem interesu in z namenom izboljšati kakovost življenja otrok, mladostnikov in družin ter zaščititi pravice otrok in staršev.

MDPM s svojimi člani, prostovoljci in podporniki predstavlja pomemben segment v širši lokalni skupnosti in tudi v regiji, kjer pomembno vpliva na družbeno povezanost in solidarnost. Potrebe in želje po nadgrajevanju svojega dela so precejšnje, zato veliko svoje energije vlagamo v nadaljnji razvoj organizacije.

4243149406032998_adobestock_259025247_v2.jpg

Kdo smo

STATUS

Predsednica: Maja Peršič

Upravni odbor: Martina Golob Klančič (podpredsednica), Aljaž Pajntar (podpredsednik), Tomaž Horvat, Iva Devetak, Vlasta Purkart, Anja Lozar, Anita Cigoj, Nataša Božič Rusjan.

Nadzorni odbor: Liana Kalčina, Vesna Filej, Alenka Velušček.

Častno razsodišče: Darko Šfiligoj, Jasna Gelati, Domen Rob.

Zunanji strokovni sodelavci: