Skoči na vsebino

Predstavitev

Medobčinsko društvo prijateljev mladih (MDPM) za Goriško je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje na območju šestih goriških občin: Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica. Deluje od leta 1953 (po nekaterih pričevanjih leto dlje), ves čas v javnem interesu in z namenom izboljšati kakovost življenja otrok, mladostnikov in družin ter zaščititi pravice otrok in staršev.

MDPM s svojimi člani, prostovoljci in podporniki predstavlja pomemben segment v širši lokalni skupnosti in tudi v regiji, kjer pomembno vpliva na družbeno povezanost in solidarnost. Potrebe in želje po nadgrajevanju svojega dela so precejšnje, zato veliko svoje energije vlagamo v nadaljnji razvoj organizacije.

4243149406032998_adobestock_259025247_v2.jpg

Kdo smo

STATUS

Poslovno poročilo MDPM za Goriško za leto 2023.pdf

 

Predsednica: Maja Peršič

Upravni odbor: Martina Golob Klančič (podpredsednica), Aljaž Pajntar (podpredsednik), Tomaž Horvat, Iva Devetak, Vlasta Purkart, Anja Lozar, Anita Cigoj, Nataša Božič Rusjan.

Nadzorni odbor: Liana Kalčina, Vesna Filej, Alenka Velušček.

Častno razsodišče: Darko Šfiligoj, Jasna Gelati, Domen Rob.

 

ZAPOSLENI:

Andreja Vizintin, strokovna sodelavka (koordinacija programov ZPMS, projekti: ACF, Dober dan zdravje, Zeleni nahrbtnik, Dedek Mraz)

031 703 832

Amedea Fjorelli, strokovna sodelavka (razvoj prostovoljstva, letovanja, ustvarjalne delavnice)

051 311 344

Tatjana Černilogar, javna dela (pomoč pri društvenih programih in dejavnostih, humanitarna pomoč)

05 3334680

 

 

Zunanji strokovni sodelavci: