Skoči na vsebino

Naši projekti

Aktivni projekti:

Projekt je sofinanciran iz Programa ACF v Sloveniji, ki cilja na okrepljeno civilno družbo in ga podpira finančni mehanizem EGP.

2669308542231816_acf_logo.jpg

MDPM za Goriško je deležno finančne podpore za strateški razvoj v okviru Javnega razpisa za institucionalno podporo. S tem bomo v naši ekipi opremljeni za korak naprej v izvajanju naše strategije in poslanstva; torej da z družbeno odgovornimi programi, z zagovorništvom, ozaveščanjem, izobraževanjem in izvajanjem prostočasnih dejavnosti dvigujemo kakovost življenja vseh otrok in mladostnikov, vključenih v naše programe, ter njihovih družin.

Trajanje: junij 2021 - maj 2024

Kontakt: Andreja Vizintin,

Projekt financira: Active Citizens Fund (Norveški mehanizem)

Link: https://acfslovenia.si/

2667968108238395_kapljica_soca_logo.jpg

Namen projekta Kapljica Soče, ki ga pri MDPM za Goriško izvajamo s pomočjo donacij v istoimenski sklad, je v prvi vrsti izvajanje taborov znanja za otroke in mladostnike v domu Triglavska roža v Trenti ter promoviranju naravne dediščine doline. Je podporni projekt tematskim vsebinam 'znanje za prihodnost', s poudarkom in z večjo finančno podporo nadarjenim otrokom, mladim ter njihovim družinam iz socialno šibkejših okolij. Dodatno zbrana sredstva namenjamo za sprostitveno-izobraževalni tabor za socialno ogrožene enostarševske družine ter za podporne aktivnosti družinam z dolgotrajno bolnimi otroci (donacija Kapljica Soče).

Mladim prek projekta nudimo tabore znanja z različnimi vsebinami, kot so učenje tujih jezikov, ekologija, izobraževanje za aktivno državljanstvo, naravoslovni tabori, planinski tabori, novinarski in filmski tabor .. Letno izvedemo 4 do 6 taborov, ki so za otroke iz socialnega roba brezplačni ali pa je udeležba sofinancirana iz našega sklada Kapljica Soče.

Enostarševskim družinam s predšolskimi in šoloobveznimi otroki, ki so se znašli na socialnem robu, prek projekta nudimo strokovno podporo vse leto ter brezplačen sprostitveni in izobraževalni tabor v Trenti.

Družinam ter družinam z otroki z redko kronično boleznijo nudimo prostor in podporno skupino, kje te družine najdejo posluh ter različne uporabne informacije o svojih pravicah, možnostih zdravljenja in sobivanju z boleznijo otroka. In tudi njim v Trenti ponujamo tabore za medsebojno spoznavanje in podporo.

Trajanje: v teku
Kontakt: Iva Devetak,
Partnerji projekta: PRC Tolmin
Projekt financira: donatorska sredstva

 

Arhiv projektov:

Premik k zdravju je projekt neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin. Sofinancira ga ministrstvo za zdravje, glavni cilj je zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja še posebej ranljivih skupin.

Da bi dosegli zastavljene cilje, želimo uporabnikom MDPM za Goriško, torej otrokom, mladostnikom in staršem, omogočiti dostopnost do kakovostnih programov ozaveščanja o zdravem načinu življenja s pomočjo svetovalnih razgovorov, predavanj, interaktivnih delavnic, ustvarjalnic za otroke, terapevtskih počitnic za enostarševske družine, taborov znanja za mladostnike, interaktivne delavnice z učenjem slovenskega jezika za priseljence.

Projekt vključuje tudi dve raziskavi:

  • Raziskava 1 - o številu in najpogostejših vzrokih za napotitev otrok/mladostnikov s čustvenimi in z vedenjskimi težavami v oskrbo izven matične družine v alternativne oblike oskrbe (otrokova širša družina, rejništvo, nastanitev domu ali zavodu). Cilj raziskave je vzpostavitev ene od oblik institucionalnega bivanja omenjenih otrok v bližini doma. Eden od ciljev je tudi začetek delovanja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše na Goriškem.
  • Raziskava 2 – odnos učencev 6. razreda do cepljenja proti HPV in analiza vzrokov za opustitev cepljenja. Učinek raziskave naj bi bil dvig precepljenosti proti HPV s ciljem nižanja pojavnosti raka materničnega vratu.

Trajanje: 2021 - 2022
Kontakt: Iva Devetak, 
Partnerji projekta:
Projekt financira: Ministrstvo za zdravje Slovenije

Medregijska prostovoljska mreža (PRO-NET) je projekt v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo (2021 – 2023), ki ga izvajamo v konzorciju z Ustanovo fundacija BiT Planota in drugimi nevladnimi organizacijami v regiji.

Cilj projekta je ustvariti spletno platformo za prostovoljske organizacijam na Goriškem, prostovoljce, mentorje prostovoljcem ter uporabnike, ki bo služila povezovanju teh organizacijami, iskanju prostovoljskih del, komunikaciji med mentorji in prostovoljci ter iskanju prostovoljcev.

Trajanje: Januar 2022 - Junij 2023
Kontakt: Andreja Vizintin, 
Partnerji projekta: Ustanova fundacija BiT Planota (vodilni partner), Rdeči križ Slovenije – območno združenje Tolmin, Društvo za pomoč in informiranje na področju sociale in varstva (Po-moč), Tipovej – Zavod za ustvarjalno družbo, Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim (ko-RAK.si), Rdeči križ Slovenije – območno združenje Postojna – Pivka, MDPM za Goriško, Zavod Samostojen si, Zavod Tri – Zavod za trajnostne skupnostne prakse
Projekt financira: Ministrstvo za javno upravo

Link: https://www.prostovoljska-pomoc.si