Skoči na vsebino

Družinski center Trojka

5003555743989280_logo_trojka.png

Družinski center Trojka  je projekt MDPM za Goriško, ki ga je 80-odstotno financiralo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 20 % sredstev pa so zagotavljale goriške občine. 

Vsebine programa so namenjene predvsem družinam z nepolnoletnimi otroki. Vse aktivnosti so brezplačne in jih izvajamo na sedežu društva. Strokovno usposobljeni zunanji sodelavci izvajajo predavanja in delavnice za senzibilno starševstvo, za medvrstniško in medgeneracijsko komunikacijo, individualna psihosocialna svetovanja, učno pomoč, ustvarjalne delavnice in občasno varstvo otrok. Obenem so naši prostori namenjeni za neformalna druženja, klepet, igro. Izposojamo dobre igrače in nudimo pomoč pri izpolnjevanju vlog za humanitarne pomoči. Enostarševske družine se lahko udeležijo brezplačnih družinskih počitnic. Priseljenim družinam pa pomagamo pri socialni integraciji.

 

URNIK DRUŽINSKEGA CENTRA TROJKA

DAN URA
Ponedeljek 15:00 - 19:00
Sreda 8:00 - 10:00, 13:00 - 16:00
Četrtek 8:00 - 10:00, 13:00 - 16:00

Informacije o nudenju brezplačne pravne pomoči, nudenju denarne in materialne pomoči:

vsako sredo in četrtek med 13.30 in 16.00 na Tel.: 05 333 46 80.

Psihosocialna pomoč otrokom in staršem

Brezplačno psihosocialno svetovanje je namenjeno posameznim družinskim članom, staršem, mladostnikom kakor tudi celotni družini. Poteka po dogovoru s strokovno usposobljeno osebo. Zajema svetovanje s področij vzgoje, osebnostnega razvoja, ozaveščanja lastnega delovanja, odnosov,  reševanja konfliktov in problemov, in nudenje pomoči pri razvoju osebnostne zrelosti, pri dvigu samozavesti in sprejemanju odgovornosti.

Brezplačna pravna pomoč

Brezplačna pravna pomoč v okviru projekta Botrstvo je namenjena prvemu pravnemu nasvetu in pomoči pri mirnem poskusu rešitve spora. Namen brezplačne pravne pomoči je reševanje socialne problematike (stanovanjska problematika in uveljavljanje pravic iz javnih sredstev), s katero se soočajo socialno najbolj ogroženi, ki si sami ne morejo zagotoviti preživetja.

V kolikor potrebujete brezplačno pravno pomoč, nam posredujte kratek opis vašega problema. Po posvetu z odvetnico vam bomo posredovali datum in uro sestanka.

Humanitarna pomoč

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) s socialnimi in humanitarni programi zbira in posreduje pomoč mladoletnim otrokom iz socialno ogroženih družin.

Društvo nudi individualno, namensko denarno pomoč ali pomoč v materialu (hrana, šolske potrebščine).  Pomoč je namenjena neposredno otroku npr. za letovanje, šolsko malico, pomoč pri izobraževanju, nakupu učbenikov, vse več pa je primerov, ko otroci potrebujejo denar za osnovno preživetje (hrana, obleka, obutev).

Družina na društvu dobi obrazec za dodelitev enkratne humanitarne pomoči. Pravilno izpolnjen obrazec z vsemi ustreznimi dokazili (odločba o socialni pomoči, zdravstvena dokumentacija, bančni izpiski zadnjih treh mesecev, mnenje ustrezne institucije …)  društvo pošlje na sedež ZPMS, kjer se na zasedanju Komisije za socialna vprašanja in humanitarne projekte Komisija odloča o dodelitvi humanitarne pomoči.

Humanitarna pomoč v obliki prehrambnih paketov, paketov za osebno nego in šolskih potrebščin: Družinam v socialni stiski nudimo občasno pomoč tudi z deljenjem osnovnih življenjskih potrebščin.

Organiziramo predavanja na teme, ki so v pomoč staršem. Predavajo izkušeni strokovnjaki na posameznem področju.

Vsak ponedeljek ob 17. uri že od leta 1999 pripravljamo ustvarjalne delavnice PONEDELJČICE za otroke od 5. do 14. leta. Vabimo otroke s spremstvom ali brez. Delavnice so sezonsko in tematsko obarvane, zanje uporabljamo naravne in reciklirane materiale, na njih se otroci različnih starosti tudi učijo drug od drugega.

Med šolskimi počitnicami med letom ter prvi in zadnji teden poletnih počitnic organiziramo še dopoldanske (od 9. do 12. ure)  BREZPLAČNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI za otroke dopoldne med 9. in 12. uro.

Otrokom nudimo izposojo kakovostnih igrač in didaktičnih iger.