Skoči na vsebino

Programi z vrtci in OŠ

Pri MDPM za Goriško že vrsto let izvajamo programe z lokalnimi vrtci in osnovnimi šolami, kot so Otroški parlament, Zeleni nahrbtnik, Bralna značka in Dedek Mraz ter Evropa v šoli.

Kaj je otroški parlament?

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Program izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo učenci in dijaki iz večine slovenskih šol ob podpori mentorjev in prostovoljcev.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

 

Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci... izven šole pa sodelavci zveze prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

 

Zakaj otroški parlament?

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost teko šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

 

Kako deluje?

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. Na vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na tem se izbere delegacija za regijski otroški parlament, nakar izbrani predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu v dvorani državnega zbora v Sloveniji.

Vsako leto MDPM za Goriško omogoča otrokom, ki sodelujejo v otroškem parlamentu brezplačno udeležbo na 3-dnevnem taboru znanja, kjer otroci pridobivajo kompetence za aktivno državljanstvo in partecipacijo v otroškem parlamentu. Tabori znanja na temo otroške participacije krijemo iz sredstev 'Kapljica Soče'.

Želiš sodelovati? Na svoji šoli povprašaj, kdo je mentor otroškega parlamenta in se pridruži skupini.

Več informacij: https://www.zpms.si/programi/otroski-parlamenti/

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve - Prežihove značke - so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo. V letu 2002 se je Bralna značka organizirala kot samostojno Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, njen program pa je še vedno del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije in ima kot tak marsikje po Sloveniji močno organizacijsko in finančno zaslombo pri društvih ali zvezah prijateljev mladine.V strokovnem smislu gibanje od vsega začetka vodijo mentorji po šolah (od devetdesetih let dalje tudi po vrtcih in knjižnicah) - njihovo delo z mladimi je temelj Bralne značke.

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Vseskozi se močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

MDPM za Goriško je regionalni koordinator izvajanja Bralne značke na goriških osnovnih šolah.

Več o bralni znački: https://www.bralnaznacka.si

MDPM za Goriško je leta 2021 ponovno prevzelo koordinacijo programa za področje Goriške.

Natečaj poteka v Evropi že od leta 1953. V Sloveniji ga organizira Nacionalni odbor natečaja, ki deluje v okviru ZPMS in v katerem sodelujejo zainteresirane nevladne in vladne organizacije, ki delujejo na področjih mednarodnega sodelovanja, izobraževanja, evropskih povezav in mladine ter učitelji z osnovnih in srednjih šol, prav tako pa tudi predstavniki organizacij, ki so prevzele regijsko koordinacijo natečaja.

Nacionalno koordinacijo natečaja je leta 2005 prevzela Zveza prijateljev mladine Slovenija, pred tem pa je koordinacijo vodil Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope v Ljubljani.

V natečaju sodelujejo učenci osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in šol s prilagojenim programom ter slovenskih šol v zamejstvu. Na natečaju vsako leto sodeluje več kot 10.000 mladih. Vsako šolsko leto Nacionalni odbor programa Evropa v šoli, izbere temo na podlagi katere osnovnošolci in srednješolci ustvarjajo na različnih področjih in se vključujejo v natečaje, ki so v sklopu programa razpisani.

Več o programu Evropa v šoli: https://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/

Zeleni nahrbtnik je okoljevarstveni program, namenjen predšolskim otrokom v vrtcih. V goriških vrtcih smo ga pričeli izvajati v šolskem letu 2007/08. V letih 2012-2013 je sodelovalo že 25 vrtcev in odločili smo se za potovanje Zelenega nahrbtnika s tremi škratki, po treh poteh. V letu 2020/21 ga zaradi epidemioloških ukrepov prvič nismo izvedli, v letu 2021/22 pa smo program nekoliko prenovili in ga konceptualno prilagodili aktualnim razmeram oz. dodali poudarek na vzgoji za aktivno državljanstvo. Vsak sodelujoči vrtec je prejel slikanico Greta in velikani ter po navdihu mlade okoljske aktivistke Grete sam poiskal problem v bližnjem okolju in se trudil z različnimi akcijami nanj opozoriti odrasle, pa tudi ostale mlade.

Osnovni namen in cilj programa je motivirati predšolske otroke, da sami razmišljajo o naravi in okolju v katerem živijo; da skozi igro, in svoji stopnji razumevanja primerno, spoznavajo okoljevarstvene probleme, nanje opozarjajo in iščejo rešitve.

Vsako leto v decembru v sodelovanju z goriškimi občinami pri MDPM za Goriško obdarujemo predšolske otroke v vrtcih ter šolarje prve triade s kakovostnimi darili, ki spodbujajo njihov razvoj.