Skoči na vsebino

Za otroke in mladostnike

Poleg tedenskih dejavnosti za otroke v okviru Družinskega centra Trojka pripravljamo pri MDPM za Goriško redno tudi letovanja in tabore znanja.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLETJE 2024

Odprte so prijave za poletna letovanja, tabore in prostočasne aktivnosti za otroke/mladostnike.

1809892605912998_brosura-1.png

1809893108358111_brosura-2.png

Prijavite se tu:

E-prijavnica: https://forms.gle/UWFPiUTpXg91zPC58.

POZOR! Mesta za Savudrijo in Piran so že polna, odprta je čakalna lista. Lahko pa se prijavite še na vsa ostala letovanja in tabore.

Za več informacij pokličite na 030 703 832.

Zdravstveno letovanje je namenjeno vsem otrokom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Pogoj za subvencionirano zdravstveno letovanje je 'Zdravniško potrdilo za napotitev otroka v kolonijo', ki ga lahko pridobite pri otrokovem osebnem zdravniku. Do zdravstvenega potrdila je upravičen otrok, ki je bil pogosteje bolan in ima to zabeleženo v medicinski dokumentaciji ali je bil večkrat hospitaliziran v določenem časovnem obdobju.

Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo tudi otroci, ki v preteklem letu nimajo zabeleženih obiskov pri pediatru, vendar v tem primeru starši krijejo polno ceno letovanja.

Subvencioniranje letovanja otrok iz socialno šibkih družin je možno preko fundacije 'Pomežik soncu'. Predlog za kritje stroškov letovanja iz sredstev, zbranih v dobrodelni akciji 'Pomežik soncu' pridobite pri svetovalni službi na šoli ali pristojnem Centru za socialno delo. Subvencijo za omogočanje letovanja otroka iz socialno šibkejšega ozadja je možno pridobiti tudi v obliki socialnega regresa matične občine.

Pedagoški spremljevalci: Za varno in prijetno počutje otrok in mladostnikov bodo skrbeli prostovoljci, člani Kluba vzgojiteljev-animatorjev (KVA) pri MDPM za Goriško. Pedagoško vodenje prevzemajo univerzitetno izobraženi pedagoški delavci, ob njih pa se kalijo študentje različnih smeri, ki v okviru dodatnih izobraževanj pridobivajo potrebna znanja za delo z otroki in mladostniki v času počitnic.


Program podpirajo: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Renče-Vogrsko, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, donatorji ter prostovoljci in zunanji sodelavci MDPM za Goriško.

 

Tabori znanja so večdnevni programi, ki se izvajajo v domu Triglavska roža v Trenti, kjer že okolje samo spodbuja razmišljanje izven ustaljenih okvirjev. Otroci so razdeljeni po starostnih skupinah, tako da jim je omogočeno maksimalno pridobivanje znanja ob interaktivnem in zabavnem programu. Tabori znanja trajajo od 3 do 5 dni in potekajo poleti in jeseni. Obravnavane vsebine vključujejo jezikovne programe, programe, ki zadevajo aktualne teme za osebnostni razvoj, ter programe za pridobivanje kompetenc aktivnega državljanstva in participacije otrok v otroškem parlamentu.

Subvencioniranje tabora znanja za nadarjene mlade iz socialno šibkih družin je možno preko zbranih donacij v okviru projekta 'Kapljica Soče'. Predlog za kritje stroškov tabora iz sredstev, zbranih v pobudi 'Kapljica Soče' pridobite pri svetovalni službi na šoli ali pristojnem centru za socialno delo. Tabore znanja na temo otroške participacije in aktivnega državljanstva so v celoti kriti iz sredstev 'Kapljica Soče' in so za otroke, ki sodelujejo v otroškem parlamentu brezplačni.

V novicah in koledarju napovedanih dogodkov so objavljeni najavljeni tabori v prihajajočih tednih. Prijavite se lahko preko:

TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS.

V prvi vrsti je TOM nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora in klicateljev sta zagotovljeni. Na ta način želimo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.

Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačno številko 116 111, ali pišejo na .

Več informacij o TOM telefon: https://www.e-tom.si/