Zveza družin

Kaj je Zveza družin?

Zveza družin je prostovoljno, nevladno, nestrankarsko in neprofitno gibanje posameznikov in skupin, ki delujejo v dobro družine in vseh njenih članov.

Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki ima status društva in deluje v javnem interesu na področju družinske politike (štev. odločbe: 215-00-001/01-05), od leta 1991, avtonomno deluje Zveza družin.


Cilji in vsebine delovanja

Temeljni cilj našega delovanja je dvig kvalitete življenja družin.

V ta namen podpiramo družine pri njenih javnih prizadevanjih, jih osveščamo o njihovih pravicah, obveščamo o vprašanjih, ki zadevajo otroka in družino, sooblikujemo javno mnenje v korist otroka in družine, vplivamo na zakonodajo, ki ureja položaj otrok in družin, krepimo zmožnosti družin za zadovoljevanje njihovih potreb in zastopamo interese družine v javnosti.
Z našim delom pri družinah vzpodbujamo ustvarjalnost, kvalitetno preživljanje prostega časa (staršev in otrok skupaj), soustvarjamo stik s kulturno dediščino in umetnostjo, usposabljamo za kvalitetno starševstvo.

Zveza družin si prizadeva biti " glas staršev ", ki se ga sicer osamljenega ne sliši, ali pa se ga ne upošteva. Želimo (so)delovati pri urejanju položaja otrok in (so)odločati pri urejanju dobrih pogojev življenja družin.

Predstavljamo vam cilje in vsebine delovanja Zveze družin, ki z eno besedo pomeni delovanje v dobro otrok, staršev in družine kot celote.

 • Krepimo zmožnosti družin za zadovoljevanje njihovih potreb
 • Ustvarjamo in oblikujemo javno mnenje v korist otroka in družine
 • Povezujemo skupne interese otrok, staršev in cele družine
 • Osveščamo starše in otroke o njihovih pravicah

 • Obveščamo o vprašanjih, ki zadevajo otroka in družino
 • Podpiramo socialno integracijo otrok s posebnimi potrebami v skladu z njihovimi zmožnostmi
 • Vplivamo na tisto zakonodajo, ki ureja položaj otroka in družine
 • Zastopamo interese družine v javnosti
 • Podpiramo družine v njenih prizadevanjihHimna

DRUŽINA
(Zvezdana Majhen)

Družina se z glasom dojenčka rodi
ljubezen načara najlepše stvari;
s čopiči sonca ji barva poti,
da ne zgrešila bi varne poti.

Družina se rima kadar toplina,
vedrina, širina in popkovina
vežejo očka, otroke in mamo
tudi takrat, ko se več ne igramo.

Ljubeča družina je vrelec moči,
ki s srcem objema še druge ljudi.
Celo kadar dan na glavi stoji,
pogovor pred spanjem vse uredi.

Publikacije


Naštete cilje pri Zvezi družin uresničujemo na različne načine: z izdajo različnih publikacij, okroglimi mizami, srečanji, prireditvami, akcijami. Naj naštejemo le nekaj najodmevnejših:

 • izdaja priročnika Imam otroka - imam pravice, kjer na poljuden način opišemo kje in kako lahko starši uveljavljajo pravice do denarnih prejemkov, olajšav ali popustov za otroke.
 • zgibanka Zibelka branja, ki jo ob rojstvu dobi vsak otrok v Zavitku za novorojenca in ki govori o pomenu branja že v najzgodnejšem obdobju življenja;
 • zgibanka Branje v družini, ki je namenjena otrokom, mladostnikom in staršem kot pomoč pri reševanju vsakdanjih življenjskih vprašanj.Akcije

Letno pa vodimo dve pomembni in medijsko zelo odmevni akciji.

 • maja, v tednu družin, imamo akcijo " ZA DRUŽINE BREZPLAČNO ", ko skupaj s kulturno umetniškimi institucijami, družinam ponudimo brezplačen ogled prireditev in dejavnosti;

 • in oktobra, ob Tednu otroka, ko na SREČANJU DRUŽIN pripravimo razstavo umetniških izdelkov družin z naslovom " DRUŽINE SE PREDSTAVIJO ", ki se zaključi s prireditvijo, kjer se nam družine predstavijo skozi glasbo, ples, recitacijo…Predsednica Zveze družin pri ZPMS
mag. Maja Kersnik