Kampanja Civilna Družba

datum: 03.05.2021

kategorija: Novice

MDPM za Goriško sodeluje v Kampanji za zaposlovanje mladih v civilnodružbenih organizacijah v okviru projekta Katalizatorji družbenih sprememb (https://www.druzbenespremembe.org/civilnadruzbaje/).

Oglejte si naš video prispevek:

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za goriško - YouTube