Deveta sezona Zelenega nahrbtnika

datum: 23.05.2016

kategorija: Napovedujemo

vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na Zaključni prireditvi devete sezone Zelenega nahrbtnika na Goriškem, ki jo kot zahvalo in spodbudo za sodelovanje v programu, namenjamo otrokom in njihovim vzgojiteljicam v vrtcih.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje tudi vsem sodelujočim šolam in vrtcem v devetih sezonah ZN z iskreno željo, da bomo deseto, jubilejno sezono Zelenega nahrbtnika, načrtovali na podlagi evalvacije dosedanjih dobrih praks ter program vsebinsko in številčno nadgradili.

   

ZELENI NAHRBTNIK

2016 na Goriškem

                              

- s tremi škratki - po treh poteh -

- na obisku v trinajstih vrtcih - v eni šoli - v sedmih občinah -

 

Spoštovani,

vljudno Vas vabimo na zaključno prireditev devete sezone Zelenega nahrbtnika,

v p e t e k , 3. junija 2016, ob 9.15, v amfiteatru Goriškega muzeja na Gradu Kromberk v Kromberku

 

Program:

 Pozdrav gostiteljev

 Nagovor podžpanje Mestne občne Nova Gorica, ge. Ane Zavrtanik Ugrin

 Podelitev Eko listin

 Glasbeno lutkovna predstava “Zeleni šrat Ariel”

 Iskanje ‘Eko zaklada’ in družnje ob malici

 

Veselimo se ponovnega srečnja z Vami.

Iva Devetak, predsednica